Vítáme   Vás  na  oficiálních   webových  stránkách
Městské   rady Klubu   zastupitelů   za  KSČM
ve  městě  Frýdek-Místek.

titstrana
Volby 2017

Volební spot 1
Volební spot 2
Volební program a kandidáti

Odkazy

KSČM
Haló noviny
MS KV KSČM
MěR KSČM Frýdlant n.O.
OV KSČM Frýdek-Místek
Vratimovský odborný seminář

Zprávy ze Zastupitelstva

Obchvat Frýdku-Místku R48
Připojení Frýdku-Místku R56 na R48
Mapa kriminality ČR

titstrana


Aktuality

20. - 21. 10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jsme Váš hlas!
Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma
1. Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.
2. Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.
3. Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů.
4. Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem, více peněz na léčbu a platy zdravotníků.
5. Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia. Ne inkluzi za každou cenu.
6. Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.
7. Svobodná kultura i sport dostupné všem. Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.
8. Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem. Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví.
9. Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat na prokázání zdrojů.
10. Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
11. Řešit příčiny migrační krize. Odmítnout vnucované kvóty na přerozdělování běženců.
12. Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu, politice zbrojení, válek a provokací.
13. Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restituce, přinejmenším zdanit a urychlit odluku církví od státu.
14. Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru pro občanskou iniciativu a zákon o obecném referendu. V EU spolupráce rovného s rovným.

Volby 2017                                               Zobrazit více
12. - 13. 10.2017
Předvolební akce k volbám do PS PČR
Místek
Čtvrtek 12. října, 10:00-17:00 h na nám. Svobody a Antonínově nám.
Frýdek
Pátek 13. října, 10:00-17:00 h na Zámeckém nám. a před Kulturním domem Frýdek

Volby 2017                                               Zobrazit více