Klub zastupitelů

Členové Zastupitelstva statutárního města Frýdek – Místek v období 2014 – 2018
dokoupilMgr. Vrba Ivan

člen Zastupitelstva
předseda klubu zastupitelů za KSČM

osobní údaje: narozen 10.2.1953, ženatý
vzdělání: UJEP Brno - právnická fakulta
povolání: právník
Předcházející zkušenosti z veřejné správy:
1998 - dosud, člen Zastupitelstva města Frýdek - Místek
2002 - 2006, místostarosta a náměstek primátora
2006 - 2010, uvolněný člen rady
2004 - 2008, člen výboru územního plánování Zastupitelstva MSK
pospisilJUDr. Dokoupil Miroslav

člen Zastupitelstva
místopředseda klubu zastupitelů za KSČM

osobní údaje: narozen 1.3.1947, ženatý
vzdělání: VŠ - PF UJEP Brno
povolání: advokát
Předcházející zkušenosti z veřejné správy:
1990 - dosud, člen Zastupitelstva města Frýdek - Místek
1998 - 2002, člen rady
2002 - 2010, místostarosta a náměstek primátora
2009 - 2016, člen výboru územního plánování Zastupitelstva MSK
vrbaIng. Dalibor Kališ

člen Zastupitelstva
člen klubu zastupitelů za KSČM

osobní údaje: ženatý
vzdělání: 
povolání: předseda Svazu důchodců ČR ve Frýdku-Místku
Předcházející zkušenosti z veřejné správy:

recmanHolý Pavel

člen Zastupitelstva
člen klubu zastupitelů za KSČM

osobní údaje: narozen 20.6.1951, ženatý
vzdělání: střední odborné učiliště spojů
povolání: řidič
Předcházející zkušenosti z veřejné správy:
1994 - dosud, člen Zastupitelstva města Frýdek - Místek
vrbaMgr. Eva Dostálová Mohylová

členka Zastupitelstva
členka klubu zastupitelů za KSČM

osobní údaje: narozena 17.10.1983, svobodná
vzdělání: učitelství pro 2. stupeň ZŠ
povolání: učitelka
Předcházející zkušenosti z veřejné správy:
žádné
recmanMgr. Oldřich Staněk

člen Zastupitelstva
člen klubu zastupitelů za KSČM

osobní údaje:
vzdělání:
povolání: učitel
Předcházející zkušenosti z veřejné správy:
žádné
Členové výborů Zastupitelstva statutárního města Frýdek – Místek v období 2014 – 2018
Finanční výbor: JUDr. Miroslav Dokoupil
Ing. Dalibor Kališ
Kontrolní výbor: Mgr. Ivan Vrba, předseda
Mgr. Oldřich Staněk

Členové komisí Rady statutárního města Frýdek – Místek v období 2014 – 2018
Komise kulturní: Mgr. Martina Šimíková
Vladimír Blažek
Komise sportovní: David Stibor
Ing. Vítězslav Tomek
Komise majetková: Ing. Mojmír Šimík
Bc. Vítězslava Gogolová
Komise sociální a zdravotní: Terezie Bangová
Miloslav Lexa
Komise pro občanské záležitosti: Simona Hlostová
Mgr. Eva Mohylová
Komise pro výchovu a vzdělání:  Mgr. Eva Mohylová
Jaromír Tobola
Komise pro dopravu:  Pavel Holý
Karel Tkadlčík
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality:  Ing. Bohuslav Hager
Mgr. Ivo Juřica
Komise investiční a životního prostředí: Ing. Jiří Plavecký
Stanislav Vašík
Komise územního plánování a architektury:  Rudolf Sacký
Ing. Mojmír Šimík
Komise pro cestovní ruch:  Zdeňka Žáčková
Roman Šromota